Banner

Nyheter

2017-01-13 10:01:25Passion för korv gav svenskt mästerskap

Korvar av yppersta ­kvalitet är ­passionen ho... läs mer >>

2017-01-13 08:01:19Kvaliteten i högsätet

Svenska charkprodukter blir bara bättre och b... läs mer >>

Ehec-fall sannolikt från nötfärs

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har gemensamt utrett de 17 fall av mag-tarmbesvär orsakade av ehec som rapporterats under hösten. Det visade sig att de sannolikt kommer från nötfärs. Om köttfärs och hamburgare genomsteks finns dock ingen risk för smitta, och när det gäller helt kött räcker det att steka på ytan. Det är också viktigt att alltid tvätta händerna vid hantering av rått kött, att hålla isär rått kött och andra livsmedel vid matlagning samt att diska skärbrädor, knivar och kärl noggrant.

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade idag den 30 maj en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden