Banner

Nyheter

2016-09-21 13:09:44Ernst lanserar kött- och charkprodukter

Under hösten 2016 lanserar Ernst Kirchsteiger... läs mer >>

2016-09-21 06:09:17HKScan lanserar finsk Karinäs-kyckling i Sverige

Nu flyttar kycklingprodukter från Finland in ... läs mer >>

Bra spårbarhet på svenska kött- och charkföretag!

Livsmedelsverket och Stockholms Stad har i ett särskilt kontrollprojekt kontrollerat spårbarheten av kött på svenska kött- och charkanläggningar. Resultatet var mycket positivt. Företagen har bra koll!

Kött och Charkföretagen välkomnar att våra svenska myndigheter förbättrar sin kontroll och utökar samarbetet mellan sig. Det är en förutsättning för att komma åt de företag som fuskar och skor sig på de seriösa företagens bekostnad.

Många av Kött och Charkföretagens medlemmar omfattades av kontrollen och alla visade att man har en god spårbarhet. De företag som visade sig har stora brister, varav ett inte hade fått kontroll på 20 år, var inte ett av våra medlemsföretag.

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade idag den 30 maj en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden