Banner

Nyheter

2017-03-29 06:03:15Nationella rådet för livsmedelsstrategin håller sitt första möte

I dag samlas det nationella rådet för livsmed... läs mer >>

2017-03-29 04:03:14”Alla vill rädda världen, bara det inte tar mer tid”

Lättlagat, lokalt och långsiktigt är det som ... läs mer >>

Utredning av matfusk i Brasilien

De senaste veckorna har det rapporterats om oegentligheter i några av Brasiliens många köttproducerande företag. 21 av 4 837 företag berörs av utredningen. Bara fyra av dessa hade tillstånd att exportera till EU. Möjligheten att exportera har du dragits tillbaka av de brasilianska myndigheterna. Brasilien är världens största köttexportör och exporterar till de flesta länder i världen.

Den 30 mars stod det klart att ett mindre parti kött från en av de berörda anläggningarna importerades till Sverige under hösten 2016. Det finns i nuläget inget som tyder på att köttet varit behäftat med några kvalitetsbrister. Köttet, som sålts till restauranger, spåras nu på initiativ av det berörda företaget. Företaget avvaktar ytterligare rekommendationer från myndigheterna.

Det är bra att myndigheterna i Brasilien genomför projekt för att avslöja matfusk och myndighetstjänstemän som tar mutor. Att de företag som fuskar åker fast är viktigt både för att konsumenterna ska kunna lita på de produkter som de köper och för att seriösa företag både i Brasilien och i Sverige ska slippa en orättvis konkurrens.

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade den 30 maj 2016 en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden