Banner

Nyheter

2017-02-19 08:02:55Ica tjänar miljarder på dyr mat

Ica-butikerna täljer guld på sin verksamhet o... läs mer >>

2017-02-18 05:02:29”Det här är ingen fluga eller trend”

Sedan starten för fem år sedan har Närke Kött... läs mer >>

Bra med långsiktiga mål

Den 16 januari presenterade regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet sin överenskommelse kring de långsiktiga målen för livsmedelspolitiken. Det är bra att vi nu nått hit. Det är viktigt för hela kött- och charkuteribranschen att vi får bra förutsättningar som är långsiktiga. Men det behövs konkreta åtgärder kring verklig regelförenkling, kunskap och innovation för att målen ska förverkligas och här är dialogen med industrin viktig, säger Magnus Därth VD, Kött och Charkföretagen.

Läs hela kommentaren här!

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade den 30 maj 2016 en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden