Banner

Nyheter

2016-06-29 11:06:29Kostmedvetna svenskar skippar dieten på restaurangen

Sommaren är här och med den bikinisäsongen. T... läs mer >>

2016-06-13 06:06:10Nytänkande samarbete spar 1 300 ton koldioxid per år

Ett samarbete mellan HKScan, Skara energi och... läs mer >>

Misstankar mot Siljans Chark AB

Kött och Charkföretagen ser allvarligt på att ett medlemsföretag åtalsanmäls. Att Livsmedelsverket åtalsanmäler ett företag innebär att myndigheten misstänker ett brott mot livsmedels- eller djurskyddslagstiftningen. Nu är detta ärende en rättssak och vi får se hur åklagaren agerar, om en förundersökning inleds och vad den i så fall visar.

Vi har sedan hösten 2013 en strikt uppförandekod som alla våra medlemmar har att följa. Områden som redlighet, hygien och spårbarhet är i fokus, men också djurskydd omfattas av uppförandekoden.

Vi har dock i nuläget inte några mer detaljerade uppgifter i det aktuella fallet, utan avvaktar åklagarens vidare agerande.

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade idag den 30 maj en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden