Banner

Nyheter

2018-03-21 15:03:17Nya projektpengar till köttuppfödare

För tredje året i rad kan producenter inom kö... läs mer >>

2018-03-21 06:03:00Säkrare i slakteri och chark med hjälp av bilderbok

Vassa föremål, maskiner och kalla miljöer gör... läs mer >>

Bra att marknaderna kontrolleras

Under hösten 2017 har Livsmedelsverket genomfört ett kontrollprojekt som har undersökt innehållet i viltprodukter. Resultaten visar att det finns stora avvikelser bland de produkter som säljs på tillfälliga försäljningsställen såsom marknader. Läs mer här!

- Det är bra att mynidgheterna är ute och kontrollerar produkterna på marknaden för att avslöja företag som lurar konsumenterna och inte konkurrerar på lika villkor med våra medlemsföretag. Ökade kontrollinsatser på detta området är något som vi efterfrågat länge. Vi ska dock komma ihåg precis som Livsmedelsverket lyfter fram i sin rapport att de allra flesta livsmedelsföretag följer de regler som gäller, säger Magnus Därth, Vd på Kött och Charkföretagen.

Kött och Charkföretagen har fokuserat på denna typ av frågor under många år och också utvecklat ett uppföljningssystem som säkerställer att alla medlemmar känner till våra åtaganden och följer dem (Läs mer under Uppförandekod ovan). För medlemskap i Kött och Charkföretagen krävs en anslutning till en livsmedelssäkerhetscertifiering lägst i nivå med Sigill Kvalitetssystems IP Livsmedel. Utöver detta krav och den uppföljning som sker inom dessa certifieringar, följs vår uppförandekod specifikt upp av ett oberoende revisionsbolag. Genom en årlig egenkontroll baserat på en checklista och stickprovskontroller ute på företagen kommer det att bli enklare för företagen att göra rätt och vi som bransch säkerställer att vi och våra medlemmar är en av de mest ansvarstagande specialbranscherna inom svensk livsmedelsindustri.

Logga in

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade den 30 maj 2016 en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden