Banner

Nyheter

2016-06-13 06:06:10Nytänkande samarbete spar 1 300 ton koldioxid per år

Ett samarbete mellan HKScan, Skara energi och... läs mer >>

2016-06-09 20:06:00Krogar börjar informera om köttets ursprung

Nu ska det bli lättare att få reda på var kro... läs mer >>

Äta kall köttbulle är säkert!

Marie-Louise Danielsson Tham gav i ett inslag i TV4 den 26 april intryck av att det skulle vara farligt att äta färdiga köttbullar direkt ur förpackningen. Detta är felaktigt.

Danielsson-Tham bortser från den omfattande lagstiftning som gäller inom EU och det ambitiösa egenkontrollarbetet på företagen som säkerställer att ätfärdiga produkter, som färdigstekta kylda köttbullar, är säkra att äta. Företagen säkerställer detta bland annat genom en omfattande provtagning både när produkterna lämnar anläggningen och på bäst före-dagen. Denna kontroll gör att det är ofarligt att ta en färdig köttbulle direkt ur förpackningen och äta den direkt.

Mästarbrev ger status och stolthet

WWF riskerar att vilseleda konsumenterna

Världsnaturfonden, WWF, presenterade idag den 30 maj en uppdaterad version av Köttguiden. Ambitionen att ge konsumenterna vägledning kring hållbart kött är bra, men tyvärr har WWF gjort flertalet grova generaliseringar och felaktiga metodval som kan leda till att konsumenterna vilseleds när de ska välja kött till sommarens grillningar. Köttguiden hanterar exempelvis importerat kött genomgående mindre nyanserat än kött från Sverige.

Årets upplaga av Köttguiden innehåller ett antal felaktigheter avseende metodval samt ett flertal grova generaliseringar som inte leder konsumenterna rätt. Exempelvis är importerat kött i många fall betydligt mer hållbart än vad WWF:s Köttguide visar.

- Vi är bekymrade över att det finns en stor risk att konsumenterna vilseleds av WWF:s generaliserande förhållningssätt. All märkning på livsmedel omfattas av ett detaljerat regelverk som säkrar att konsumenten inte vilseleds. Det är en självklarhet som vi som bransch givetvis står bakom till hundra procent, men då måste även annan konsumentinformation som sprids utgå från samma kriterier, annars faller i detta fall Köttguidens syfte att ge konsumenterna vägledning kring hur man kan äta mer hållbart kött platt till marken, säger Magnus Därth, VD på Kött och Charkföretagen.

För att kött från andra länder ska hanteras mer nyanserat i framtida versioner av Köttguiden kommer Kött och Charkföretagen under det kommande året därför att samarbeta med WWF för att utveckla guiden.

- Det är också mycket olyckligt att de ansträngningar som många importfirmor och även handeln gör genom att ställa högre krav än exportlandets nationella lagstiftning för kött som ska säljas på den svenska marknaden straffas bort av WWF:s onyanserade metoder, avslutar Magnus Därth

 

Köttguiden