Banner

Högre status genom fler Mästare

Då de två första kullarna nu är klara inväntar vi full grupp innan nästa omgång börjar. Finns frågor eller funderingar ta kontakt med Tommy Ögren, ordförande i Köttbranschens Riksförbund, telefon 08-55 668 031.


Mästarstatusen som sedan länge finns reglerad för många yrken har delvis glömts bort ute hos de svenska kött- och charkföretagen. Det hoppas branschen nu ändra på och lyfter fram yrket som charkuterist bl. a genom att ge Mästarbrevet förnyad aktualitet.

Inom kött- och charkindustrin har ett tvåårigt projekt initierats för att få fler yrkesverksamma att avlägga mästarprovet i charkuteri.  Nu finns det möjlighet att genomgå en mästarkurs och avlägga ett mästarprov som ger ett yrkeserkännande som har värde för den enskilde men också för företaget. Branschen vill på detta sätt uppmärksamma den yrkeskompetens som finns och få fler företag att sträva efter att ha mästare bland sina anställda. Vid sidan om avklarat prov kommer deltagarna i projektet också att ges en möjlighet att bredda sin kompetens genom aktiviteter tillsammans med restaurangsektorn samt genom utlandspraktik. Alla mästare oavsett var de bor har möjlighet att delta vid Stockholms Hantverksförenings utdelning och ceremoni i den pampiga Blå hallen i Stockholms Stadshus.

Initiativtagare och utförare av projektet är Köttbranschens Riksförbund.

För mer information: Mästarbilaga

Anmälningsblankett till mästarkursen finns här

Se filmen om våra nya mästare här

Kontakt: Tommy Ögren, ordförande i Köttbranschens Riksförbund telefon 08-55 668 031