Banner

Hur blir man medlem i Kött och Charkföretagen?



Kött och Charkföretagen är en samlande organisation för hela den svenska kött- och charkindustrin.

I Kött och Charkföretagen kan företag med verksamhet inom slakt, styckning eller charktillverkning bli direktmedlem om omsättning överstiger 500 miljoner kronor årligen. Små och medelstora företag inom branschen organiseras inom Köttbranschens Riksförbund som i sin tur är direktmedlem i Kött och Charkföretagen och därigenom ansluter alla de små och medelstora företagen. Alla företag i branschen, oavsettt om man är medlem direkt eller indirekt, erhåller samma service.

Om Ni är intresserade att vara en del av den samlade kött- och charkindustrin i Sverige kontakta Magnus Därth på telefon 08-762 65 33 eller via epost magnus.darth@kcf.se.