Banner

Vår syn på IARC:s kommande rapportUnder måndagen den 26 oktober publicerade IARC, International Agency for Research on Cancer, en sammanfattning av en kommande rapport. I rapporten utvärderas rött och processat kött och placeras in i någon av de grupper som IARC använder.

Den svenska kött- och charkbranschen är trygga med de nya kostråd som Livsmedelsverket presenterade under 2014. För rött kött och charkprodukter baseras Livsmedelsverkets kostråd på en stor studie från World Cancer Research Fund (WRCF) som publicerades 2007. Utöver detta gjorde Livsmedelsverket en egen risk-nyttovärdering där all senare forskning på området beaktades. Livsmedelsverket konstaterade då att köttprodukter fyller en viktig funktion i en balanserad och hälsosam kost.

Livsmedelsverkets rekommendation är att man tryggt kan äta rött kött och charkprodukter upp till 500 gram tillagat per vecka. I kött finns viktiga näringsämnen såsom järn, zink, selen och vitamin B12 som för vissa målgrupper är svåra att tillgodogöra i tillräcklig mängd utan att äta kött.

Här kan du läsa Kött och Charkföretagens pressmeddelande!