Banner

Kalla Fakta i TV4 den 17 juni 2015

Kalla Fakta i TV4 den 17 juni handlade om djurskyddet i Sverige. Läs mer om Kött och Charkföretagens syn på detta här.

Vi vill först och främst säga att vi beklagar varje fall där djur behandlats på ett sätt som inte är förenligt med gällande lagstiftning. Vi förstår att människor kan reagera på vissa av de bilder som visades i programmet. Våra medlemmar har att följa vår uppförandekod (länk).

Några klargöranden i samband med programmet:

  • De fall som visades i programmet är undantagsfall och ger inte en rättvisande bild av svensk köttproduktion.
  • Självfallet ska allvarliga fall av djurskyddsbrott alltid följas upp och utredas.
  • 2014 införde Livsmedelsverket nya rutiner, vilket innebär att slakterierna inte längre får direkt information om eventuella brister i tidigare led. Detta försvårar för slakterierna, eftersom de inte längre får kännedom om eventuella problem hos uppfödare och/eller transportörer och kan göra nödvändig uppföljning.
  • Det sker en mycket noggrann kontroll både från Livsmedelsverket och de enskilda medlemsföretagen i hela förädlingskedjan. Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerar alltid på plats när slakteriets verksamhet är igång.
  • Allt kött som används för livsmedelsproduktion har kontrollerats och godkänts av Livsmedelsverket.