Banner
Röksmak från trä på ett modernt och hälsosammare sätt
Ytbehandling precis som traditionell rökning
Du har säkert någon gång undrat över vad som menas med rökarom, särskilt när du ser det på någon av dina favoritprodukter i charkdisken. Kött och Charkföretagen reder här ut begreppen.

Det finns flera metoder att framkalla röksmak på charkprodukter: traditionell rökning, återskapad renad rök, duschning/sprayning med rökarom, tillsättande av rökarom direkt i produkten. Ursprunget till röksmaken i alla dessa metoder är förbränning av trä. Viktigt att ha i åtanke är att i modern charktillverkning används inte röken för att upphetta produkterna. Det sker genom ett separat steg i tillverkningsprocessen genom het ånga.

I den traditionella rökningen bränns fuktade träspån i en rökgenerator i charkfabriken. Även rökning över en bädd av glödande spån förekommer. I de övriga fallen har naturlig rök från trä kondenserats till en vätska som renats omsorgsfullt och sedan kan detta rökkondensat (rökarom) på olika sätt användas i tillverkningen av charkprodukter. Den absolut dominerande rökningsmetoden i Sverige är användning av återskapad renad rök. Uppskattningsvis 80 % av alla rökta produkter på den svenska marknaden framställs med denna förbättrade metod.

Hur går det till då? Jo, hela processen börjar med att man bränner trä. Röken som skapas kondenseras sedan till en vätska (rökkondensat) genom att röken kyls ner. Vätskan renas sedan för att tjäran och askan (som innehåller cancerogena ämnen) ska minimeras. Resultatet blir en rökningsmetod som är betydligt hälsosammare än traditionell rökning. Rökkondensatet används sedan för att återskapa röken i rökskåpet (ett litet rum där charkprodukterna finns under rökningsprocessen) genom att det under högt tryck sprids genom en speciell utrustning.

Rökning genom återskapad rök från rökkondensat är enligt de flesta bedömare helt likvärdig traditionell rökning med avseende på smak, färg och hållbarhet. Den stora fördelen är dock att rökkondensatet renats och innehåller ett minimum av ohälsosamma ämnen. Dessutom är rökning med återskapad renad rök miljömässigt helt överlägset den traditionella metoden. Ingen rök kommer ut i arbetslokalen eller utomhus och inga starka rengöringsmedel behöver användas för att rengöra rökskåpen, eftersom tjäran redan är borttagen.

Livsmedelsverket ger ytterligare information om rökaromer på sin hemsida. Bland annat lyfter man fram de hälsomässiga fördelarna med användningen av rökaromer jämfört med traditionell rökning. Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida.