Banner

Externa partners till Kött och Charkföretagen

Kött och Charkindustrin är en stor och viktig del av den svenska livsmedelsindustrin. Till industrin finns en lång rad företag kopplade som levererar insatsvaror, maskiner och utrustning och tjänster som är helt nödvändiga för att kött- och charkindustrin ska kunna leverera så bra produkter som den gör. Genom att bli extern partner till Kött och Charkföretagen kan man som leverantör av sådana varor och tjänster samverka med branschen och ta del av den informationsspridning som vi har och de mötesplatser som vi anordnar.

Kött och Charkföretagen är stolta att presentera följande externa partners:

Caldic Sweden AB

Eurofins Food & Feed Testing AB

KA Lundgren AB

Lyckeby Culinar AB

Multivac AB

Solina Sweden AB

Svensk Charksupport AB

BLÜCHER Sweden AB

ALcontrol AB

BERKOS Försäljning AB

Perten Instruments AB