Banner

Kansliet

KCF:s kansli består av VD Magnus Därth.
Vår ambition är att så långt det är möjligt vara medlemsföretag behjälpliga med de frågor som intresserar er.
Tveka därför inte att kontakta oss!


Kött och Charkföretagen

Besöksadress: Storgatan 19

Postadress: Box 55 680, 102 15 Stockholm

Telefon: 08-762 65 25


Magnus 1 publ[Magnus minst].JPEG

Magnus Därth

Telefon: 08-762 65 33

Epost: magnus.darth@kcf.se