Banner

Kött och Charkföretagens styrelse

Varje direktmedlem i Kött och Charkföretagen, KCF, får utse en ledamot till dess styrelse. Därutöver får Köttbranschens Riksförbund och HK Scan Sweden AB utse ytterligare vardera en ledamot.

Kött och Charkföretagens, KCF, styrelse består av:

Mikael Hugoson, Nyhléns och Hugosons Chark AB (ordförande)

Tomas Back, Atria Scandinavia AB (vice ordförande)

Tommy Ögren, Köttbranschens Riksförbund

Niklas Söderlind, Köttbranschens Riksförbund

Magnus Lindholm, HK Scan Sweden AB

Fredrik Larsson, HK Scan Sweden AB

Daniel Stenvi, HFG Sverige AB

Jonas Tunestål, KLS Ugglarps AB

Johan Hållbus, Norvida AB

Magnus Larsson, Dalsjöfors Kött AB