Banner

Statistik över slakten i Sverige

Kött och Charkföretagen har under lång tid tagit fram kvartalsvis statistik över den svenska slakten av gris, storboskap, kalv, lamm och häst. Särskilt redovisas statistik över verksamheten hos de företag som är medlemmar i branschorganisationen, men även totalsifforna för slakten i Sverige finns med. Statistiken är hämtad från Jordbruksverket och baseras på veckovis statistik per anläggning. Från och med 2016 är det Jordbruksverket som själva bearbetar sin statistik för publicering på vår hemsida.Använd nedanståend länkar för att läsa den statistik du är intresserad av.

2016

Kvartal 4 och helårsstatistik

2015

Kvartal 4 och helårsstatistik

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2014

Kvartal 4 och helårsstatistik

Kvartal 1-3

2013

Kvartal 4 och helårsstatistik

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2012

Kvartal 4 och helårsstatistik

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2011

Kvartal 4 och helårsstatistik

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2010

Kvartal 4 och helårsstatistik

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

2009

Kvartal 4 och helårsstatistik

Kvartal 3

Kvartal 2

Kvartal 1

 

2008

Helårsstatistik