Banner

Kött- och Charkföretagens uppförandekod

Allt mer uppmärksamhet ägnas idag åt hur maten vi äter produceras. För konsumenterna blir mat en viktigare markör och allt större vikt läggs vid att köpa produkter från företag som man har ett stort förtroende för. Kött och Charkföretagens medlemmar tillhör livsmedelsbranschens mest transparenta och ansvarstagande företag.

Konsumenter och andra kunder ska kunna lita på att produkter från företag som är medlemmar i Kött- och Charkföretagen är det de utger sig för att vara, är säkra samt juste producerade. Vår trovärdighet avgörs helt av vilka system som finns på plats för att visa att företagen är transparenta och ansvarstagande.
 
För att ständigt driva på utvecklingen och ligga i framkant i dessa frågor har Kött och Charkföretagen antagit en uppförandekod som alla medlemmar är skyldiga att följa. Uppförandekoden omfattar bland annat områden från livsmedelslagstiftningens hygien-, produktsäkerhets- och spårbarhetsregler till regler om märkning och de branschriktlinjer som KCF beslutat om.
 
Vi har under senare år också utvecklat ett uppföljningssystem som säkerställer att alla medlemmar känner till våra åtaganden och följer dem. För medlemskap i Kött och Charkföretagen krävs en anslutning till en livsmedelssäkerhetscertifiering lägst i nivå med Sigill Kvalitetssystems IP Livsmedel. Utöver detta krav och den uppföljning som sker inom dessa certifieringar, följs vår uppförandekod specifikt upp av ett oberoende revisionsbolag. Genom en årlig egenkontroll baserat på en checklista och stickprovskontroller ute på företagen kommer det att bli enklare för företagen att göra rätt och vi som bransch säkerställer att vi och våra medlemmar är en av de mest ansvarstagande specialbranscherna inom svensk livsmedelsindustri.

Ladda ned

KCF:s uppförandekod (PDF)För medlemmar

För att logga in som medlem och genomföra egenkontroll logga in här: http://kcf.modondo.com/welcome/